نسیم اقتصاد- شهریور ماه امسال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین 201.4 درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از 73 دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به 220 دستگاه رسید.
تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل صعودی بوده و از صفر دستگاه در شهریور ماه 1395 به 55 دستگاه افزایش یافت.
تولید این محصول در پیشرو دیزل‌ آسیا نیز از سه دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به پنج دستگاه رسید.
تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نیز افزایش یافته و از 62 دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به 140 دستگاه افزایش یافت.
تولید این محصول در آکیا دویچ نیز از صفر دستگاه در شهریور ماه 1395 به 20 دستگاه رسید.
شهریور ماه امسال تولید انواع اتوبوس در یاوران خودرو شرق اما برخلاف شرکتهای یاد شده متوقف شده و از هشت دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما