نسیم اقتصاد- مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی، میانگین تولید نفت در این شرکت را در 6 ماه نخست امسال، بیش از 181 هزار بشکه در روز و میانگین تولید گاز را در این مدت روزانه بیش از 209 میلیون متر مکعب عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی، رامین حاتمی در نشست هماندیشی مدیران و رؤسای شرکت نفت مناطق مرکزی با بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان این سازمان، بر ضرورت برقراری همکاری دوسویه تاکید کرد و گفت: این ارتباط به بهبود امور و پیشبرد اهداف شرکت کمک میکند.
وی به ارائه گزارشی از مجموع فعالیتهای شرکت نفت مناطق مرکزی و حوزههای عملیاتی آن پرداخت و گفت: این شرکت 12 میدان نفتی و 13 میدان گازی توسعهیافته، سه میدان نفتی و سه میدان گازی در دست توسعه و10 میدان نفتی و 16 میدان گازی توسعه‎‎نیافته در اختیار دارد و تاکنون برای توسعه میدانهای چشمهخوش، دالپری، پایدار غرب، پایدار، دهلران، آبان و سومار این شرکت، تفاهم‌نامههایی با شرکتهای داخلی و خارجی امضا شده است.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی درباره فعالیتهای انجام شده در نفت مناطق مرکزی در سال 95 توضیحاتی داد و از راهاندازی سیستم تصفیه پساب نمکزدایی دهلران، احداث خط لوله 16 اینچ پارت A و B میدان آذر و راهاندازی سیستم تلمبههای آتش نشانی واحد بهره برداری چشمه خوش به عنوان بخشی از اقدام‌های انجام شده در سال 95 نام برد.
به گفته وی، ذخیره نفت قابل برداشت باقیمانده شرکت نفت مناطق مرکزی، بیش از سه میلیارد بشکه و ذخیره گاز قابل استحصال باقیمانده این شرکت بیش از سه تریلیون مترمکعب است.
تشریح عملکرد تولیدی 3 شرکت تابعه در سال 95
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی در ادامه این نشست، عملکرد شرکتهای تابعه این شرکت را نیز تشریح کرد و درباره شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت: حوزه فعالیت این شرکت، تولید از میدانهای مستقل گازی در چهار منطقه عملیاتی نار و کنگان، آغار و دالان، سرخون و پارسیان و تولید نفت از میادین سروستان و سعادت آباد است که بر این اساس در این شرکت، پارسال به طور متوسط روزانه بیش از 169 میلیون متر مکعب گاز، بیش از پنج هزار بشکه نفت و بیش از 54 هزار بشکه میعانات گازی تولید شده است.
حاتمی درباره شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق عنوان کرد: این شرکت، تولید گاز در میدانهای خانگیران و گنبدلی را بر عهده دارد که پارسال 43 میلیون و 350 هزار متر مکعب گاز در روز از این میدانها برداشت کرده است.
وی میانگین تولید روزانه نفت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب را در سال 95 بیش از  178 هزار بشکه در روز عنوان کرد و ادامه داد: همچنین روزانه پنج هزار و 700 بشکه میعانات گازی و چهار میلیون و 780 هزار متر مکعب گاز در این شرکت تولید شده است.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما