نسیم اقتصاد- حجم و ارزش معاملات اوراق بدهی در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش 24 و 21 درصدی همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، در آخرین ماه تابستان امسال تعداد 9 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 9012 میلیارد ریال در بورس دادوستد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 24 و 21 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین در مردادماه امسال تعداد 5 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 4977 میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 31 و 32درصد کاهش را نشان می‌دهد.
البته در تیر امسال تعداد 6 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 6482 میلیارد ریال در بورس دادوستد شدکه نسبت به مدت مشابه سال 95 از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 74 و 72 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در خرداد امسال تعداد 8 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 7629 میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال 95 از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 6 و 6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در اردیبهشت ماه نیز تعداد 7 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 6728 میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 57 و 56 درصد افت را نشان می‌دهد.
همچنین در فروردین امسال تعداد 4 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 4240 میلیارد ریال در بورس دادوستد شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 58 و 61 درصد رشد را به ثبت رسانده است.
گفتنی است؛ در نیمه نخست امسال تعداد 39 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 39 هزار و 68 میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 11 و 11 درصد افت را نشان می‌دهد.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما