نسیم اقتصاد- معاون نظارتی بانک مرکزی نحوه تسویه حساب با سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و موسسه کاسپین را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از خانه ملت، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص رسیدگی به مسائل تعاونی های اعتبار منحله  گفت:در خصوص تعاونی های غیرمجاز منحل شده خصوصا تعاونی فرشتگان اقداماتی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته که بر این اساس از اردیبهشت ماه پرداخت سپرده ی سپرده‌گذاران موسسه مذکور آغاز شده، و در مرحله اول سپرده، سپرده گذارانی را که 10 میلیون سپرده گذاری کرده بودند پرداخت شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در این رابطه افزود: در مراحل بعدی به سپرده گذاران تا سقف 20 میلیون تومان و در مرحله سوم تا سقف  50 میلیون تومان  و در مرحله چهارم تا 100 میلیون تومان و در مرحله پنجم تا مبلغ  200 میلیون تومان پرداخت ها انجام می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین افزود: مراحل پرداخت سپرده های مذکور در حال انجام بود که تعدادی از سپرده گذاران عمده حساب های تعاونی فرشتگان و موسسه کاسپین را براساس دستورات قضایی صادره از برخی مراجع قضایی مسدود کردند.
حیدری ادامه داد: با توجه به اینکه وجوه موجود در حساب موسسه کاسپین متعلق به بانک مرکزی بود اقداماتی صورت گرفت و مکاتباتی با ریاست محترم قوه قضائیه انجام شد و خوشبختانه تعدادی از این  حساب ها بازگشایی شده و در ادامه از مابقی حسابها رفع انسداد خواهد شد و عملیات پرداخت مابقی سپرده سپرده گذاران براساس برنامه ای که در وب سایت موسسه کاسپین قرار خواهد گرفت انجام می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در ادامه برای سپرده گذاران بالای 200 میلیون تومان تصمیم گیری می شود و از طریق وب سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی انجام می شود.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما