نسیم اقتصاد- مدیرعامل بانک پارسیان: رسالت بانک پارسیان، ایجاد اشتغال، توسعه و رونق تولید و کسب و کار است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، با حضورمهندس نصری، فرماندارقشم؛ مسئولین منطقه آزاد، دیگرمسئولین لشگری وکشوری،کسبه و تجارشهرستان قشم و دکتر پرویزیان، مدیرعامل؛ مهندس خسروانی، عضوهیات مدیره بانک پارسیان و دیگر مدیران این بانک ،316مین شعبه بانک پارسیان درشهرستان قشم درتاریخ 11مهرماه افتتاح شد.
 مهندس نصری، فرماندار قشم درآیین افتتاح شعبه بانک پارسیان، با اشاره به اینکه بانک و بانکداری امسال مزین است به شعار" اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" و اهمیت فراوانی دارد،گفت : یکی از بانک هایی که مسیر توسعه و نزدیک شدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را هموارکرد، بانک پارسیان است و امروزبا افتتاح شعبه بانک پارسیان در شهر قشم، خدمات ارزشمند این بانک در مسیر پیشرفت  و آبادانی منطقه قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل بانک پارسیان در آیین افتتاح سیصد و شانزدهمین شعبه بانک پارسیان کشور در قشم، این جزیره را پایگاه مهم ترانزیتی و استراتژیک کشور در زمینه حمل و نقل بین‌المللی خواند و خواستار استفاده بهینه از ظرفیت این جزیره در حمل و نقل ترکیبی شد.
مدیرعامل بانک پارسیان، موقعیت ژئواستراتژیک قشم را فرصتی مناسب برای توسعه «بنکرینک»، فولاد و سایر صنایع دریایی و نفت و گاز دانست و اضافه کرد که باید از جذابیت های سرمایه گذاری در قشم به منظور ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی استفاده شود.
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اﻓﺰود: در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻣﺮوز ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی  دراداﻣﻪ گفت : در دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ وﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ خواهد شد ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.
رییس کانون بانک های خصوصی ایران، بانک های ایرانی را بانک هایی با توانمندی بالا در سطوح بین المللی توصیف کرد و افزود: در صورت فراهم شدن شرایط به منظور حضور بانک ها در عرصه های بین المللی و عرض اندام آنان، می توان به جایگاه های قابل قبولی در نظام بانکی جهانی دست یابیم.
مدیرعامل بانک پارسیان، با بیان اینکه بانک پارسیان به عنوان بانکی موثر در دوران تحریم ها توانست خدمات بسیار ارزشمندی به فعالین اقتصادی ارائه کند، افزود: این بانک یکی از پیشروترین بانک ها در زمینه ارائه خدمات POS به مشتریان در کشور  است که در زمان تحریم ها توانست خدمات ارزنده ای را به تجار و فعالیت اقتصادی ارایه دهد.
وی توسعه کیفی خدمات شعب بانک پارسیان را از جمله اهداف و برنامه های آتی این بانک برشمرد و افزود: سرمایه گذاری در بخش های پالایشگاه، پتروشیمی، نفت و گاز، حفاری چاه نفت، توسعه حمل و نقل جاده ای کشور و کمک به حل مشکلات زیست محیطی در کشور از جمله مهمترین برنامه های این بانک در راستای عمران و آبادانی ایران اسلامی است.
پرویزیان گفت: هفته گذشته با حمایت بانک پارسیان، مجتمع عظیم «گندله سازی» «سنگان» به تولید آزمایشی رسید و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی آغاز به کار این کارخانه را عاملی مهم در راستای اشتغال در کشور دانست و اضافه کرد که این مهم نقشی اساسی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و موسسات اعتباری ﺧﺼﻮﺻﯽ خاطرنشان کرد: ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺷﺒﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺟﺰء ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
خسروانی، عضو هیات مدیره بانک پارسیان نیز در این مراسم،گفت : بانک پارسیان، بانکی با استانداردهای بالا در سطح کشور است و تنوع ارائه خدمات و محصولات دربانک پارسیان همواره مثال‌زدنی بوده و هست و به همین دلیل ما خود را کارمند مشتریان‌مان می‌دانیم و به این موضوع افتخار می‌کنیم.
خسروانی همچنین از رقم بالای اعطای وام های قرض الحسنه این بانک خصوصی به عنوان نقطه عطفی در کارنامه بانک های خصوصی کشور یاد کرد و افزود: بیشترین میزان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در بانک پارسیان انجام گرفته است.وی خاطرنشان کرد: حضور بانک پارسیان در قشم می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه کشور و بخصوص جزیره قشم را فراهم کند.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما