نسیم اقتصاد- در راستای کاهش خاموشی های بی مورد و افزایش پایداری و قابلیت اطمینان بالای شبکه، طول و امپدانس خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع گیلان محاسبه و بروز رسانی شد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از پاون، مهندس حمزه عیسی زاده مدیر دفتر فنی انتقال و روابط عمومی با بیان اهمیت و ضرورت بروز رسانی طول و امپدانس خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع گیلان، گفت: طول و امپدانس(مقاومت خط) خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع گیلان توسط کارشناسان دفتر فنی انتقال و بر اساس اطلاعات موجود برداشت شده ی GIS  و همچنین شبیه سازی دقیق انواع برج های موجود و با توجه به نوع زمین محل عبور خطوط، دوباره محاسبه و بروز رسانی شد.
وی افزود: در طی این مطالعه، طول خطوط موجود در نقشه ها و اطلاعات GIS  به صورت پایه به پایه محاسبه شد و با توجه به دقت موجود در اطلاعات GIS  ، بخش خطوط کتابچه ی اطلاعات انتقال نیرو، بروز رسانی شد.
مدیر دفتر فنی انتقال با بیان اینکه انجام این پروژه نقش مهمی در تخصیص بودجه از سوی شرکت توانیر برای بخش تعمیر و نگهداری شرکت برق منطقه ای گیلان دارد، گفت: در راستای اجرای این پروژه، ثابت های خطوط شامل امپدانس مولفه های مثبت و صفر نیز با استفاده ازجمع آوری و شبیه سازی اطلاعات تیپ دکلها در نرم افزار DIgSILENT  و همچنین اختصاص مقاومت ویژه الکتریکی خاک واقعی مناطقی که برج ها از آن عبور کرده اند، شبیه سازی شد و در همان بخش خطوط کتابچه اطلاعات انتقال نیرو، تغییر یافت.
گفتنی است کتابچه ی اطلاعات انتقال نیرو که شناسنامه ی تجهیزات بهره برداری شده ی شرکت برق منطقه ای می باشد، هر ساله به شرکت توانیر ارسال می شود و مبنای تخصیص بودجه در بخش تعمیر و نگهداری برای شرکت برق منطقه ای گیلان در سال آتی می باشد. علاوه بر این از طول و امپدانس خطوط در تنظیمات رله های حفاظتی استفاده می شود که دقیق تر شدن این اطلاعات، موجب عملکرد صحیح رله های حفاظتی و در نتیجه باعث پایداری و قابلیت اطمینان بالای شبکه شده و از خاموشی های بی مورد خواهد کاست.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما