نسیم اقتصاد- با حضور سرپرست دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر برای نخستین بار و به صورت پایلوت برنامه نظارت عالیه در حوزه بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان قم آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از پاون، مهندس مسعود صادقی سرپرست دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت: برنامه اساسی شرکت توانیر در حوزه بهره برداری شرکت های توزیع برق تقویت و تحکیم فضای نظارتی است.
وی افزود: رویکرد جدید شرکت توانیر در حوزه بهره برداری انجام برنامه های کوتاه مدت و زود بازده،انعطاف پذیری و استفاده از فناوری اطلاعات و همچنین دانش بنیان بودن فعالیت ها خواهد بود.
سرپرست دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر در ادامه از روش سنتی و استادکاری انجام فعالیت ها در بسیاری از شرکت های توزیع برق انتقاد کرد و خواستار تغییر و تحول اساسی جهت بهبود در این بخش ها شد.
وی هدف از این نظارت عالیه در سه حوزه اهداف و برنامه ها، فرایندها و نتایج بر روش انجام فرایندها در شرکت های توزیع برق تاکید کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با بهره وری مناسب، کیفیت مطلوب، کسب مزیت اقتصادی، آگاهی از وضعیت موجود، جلب رضایت مشترکان و نظارت بر فعالیت ها می تواند عملکرد مناسب را بدنبال داشته باشد.
صادقی در ادامه با تشریح مدل نظارت بر عملکرد به تبیین چرخه استراتژی پرداخت و اضافه کرد: در ممیزی سال گذشته دستورالعمل های ابلاغی وزارت نیرو و شرکت توانیر در شرکت های توزیع برق اندازه گیری و بررسی شد اما در این نظارت عالیه علاوه بر بررسی چک لیست ها اصول مهندسی نیز مورد توجه قرار می گیرد.
صادقی با اشاره به این مطلب که نتایج محورها در شرکت های توزیع از چند جهت قابل دریافت و دسترس است تاکید کرد: علاوه بر گزارش های مجمع از طریق سامانه جدید رصد و سامانه جامع تحلیل نتایج به بانک اطلاعاتی کلیه فعالیتهای حوزه بهره برداری شرکت های توزیع برق دسترسی وجود دارد.
وی اذعان داشت: در گذشته به علت این که پاسخ ها به صورت توصیفی بود لذا در اندازه گیری شاخص ها با مشکل مواجه می شدیم اما در این ارزیابی شاخص ها به صورت عددی، کمی و قابل اندازه گیری است.
صادقی افزود: در این برنامه نظارتی اگرچه نتایج فرایندها بسیار مهم است اما تیم نظارت عالیه شرکت توانیر به دنبال شناسایی روش های انجام فرایندها مطابق چک خواهد بود.
وی در ادامه اظهار داشت: تیم 13 نفره شرکت توانیر طی دو روز متوالی مطابق چک لیست های از پیش تعیین شده فعالیت و رویه های بخش های دیسپاچینگ و رولیاژ، مدیریت بار، تجهیزات و اکیپ های عملیاتی، نظارت بر بهره برداری، سامانه 121، رسیدگی به شکایات، مدیریت ولتاژ، مدیریت اتفاقات و سرویس و نگهداری مورد بررسی قرار خواهند داد.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما