نسیم اقتصاد- نایب رییس انجمن انبوه سازان تهران گفت: اینکه نرخ سپرده های بانکی کاهش یابد به امید اینکه بهره های بالا و بدون ریسک، سرمایه گذاران را تنبل نکند، تفکری اشتباه است چرا که ممکن است سپرده های بانکی به سمت مسکن نرود و موجب خروج رکود این بازار نشود.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، رکود چندین و چند ساله دربازارمسکن مسئولان را به این فکر واداشت که شاید با کاهش نرخ سودبانکی انگیزه برای خرید مسکن زیادتر از گذشته شود وبتواند این بازار مرده را تکانی دهد اما اینکه آیا بازار مسکن جایی است که باید انتظار داشت پس از کاهش نرخ سود بانکی مردم پس از سال‌ها مجددا به آن روی خوش نشان دهند، پرسشی است که جواب آن را درادامه گزارش می خوانید.
نایب رییس انجمن انبوه سازان تهران درخصوص ارتباط کاهش نرخ سود و تبعات آن بر مسکن، گفت: ظاهرا قصد بانک مرکزی و دولت این بوده است که حجم نقدینگی کشور را به سمت سرمایه گذاری هدایت کنند که یکی از این بازارهای سرمایه گذاری مسکن است که تا به حال اتفاقی دراین حوزه رخ نداده است و همانطورکه از شواهد امر برمی آید نقدینگی به سمت دلار و ارز جریان داشته است و چنانچه برنامه هدایت شده ای دراین خصوص اجرا نشود، پول مسیری را که برگشت بیشتری داشته باشد خود به خود انتخاب می کند و حتی ممکن است به خارج از کشور برود .
ایرج رهبر درادامه بیان کرد: اینکه نرخ سپرده های بانکی کاهش یابد به امید اینکه بهره های بالا و بدون ریسک ، سرمایه گذاران را تنبل نکند، تفکری اشتباه است چرا که ممکن است سپرده های بانکی به سمت مسکن و خروج رکود این بازار نشود و تنها زمانی بازار مسکن از رکود خارج می گردد که موانع پیش روی آن برداشته شود به طوریکه سرمایه گذار احساس کند سود بیشتری نصیبش خواهد شد.
او به لزوم طرح ریزی یک برنامه ریزی دقیق در مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که می تواند به خروج مسکن از رکود کمک کند این است که برنامه دقیق و مدونی خاص حوزه  مسکن طرح ریزی شود و جهت این برنامه به سمت بالابردن انگیزه دربخش مسکن باشد .
رهبر خاطرنشان کرد: برای جذب تقاضا دربازار مسکن لازم است تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند تا قدرت خرید مردم بیشتر شود البته دریک دوره محدودی اجرایی شد که متاسفانه قدرتش به رکود نرسید و خنثی شد. همچنین با ارایه امکانات بیشتر به انبوه سازان انگیزه آنان را افزایش دهند نه آنکه مالیات ساخت مسکن را 10 برابر کنند، درحالیکه انتظار رونق داشته باشند طبعا درچنین شرایطی بازارهای موازی نظیر ارز و طلا جان می گیرد و نتیجه مورد  نظر حاصل نخواهد شد .
نایب رییس انجمن انبوه سازان تهران پیش بینی اش از بازار سرمایه را اینگونه عنوان کرد : معمولا بعد از یک دوره رکود انباشت تقاضا به متقاضی فشار مضاعفی وارد می کند و چنانچه متقاضی توان خرید را داشته باشد به سمت خرید و تحرک مسکن پیش می رود اما اگر توان خرید مردم افزایش نیابد این امر تبعات مختلفی دارد که یکی از آن افزایش قیمت مسکن خواهد بود مگرآنکه تسهیلات مسکن را افزایش دهیم تا خریدار قدرت خرید بیشتری را کسب کند .

اخبار مرتبط

نظرات شما