نسیم اقتصاد- روز گذشته پیک مصرف برق به 53 هزار و 162 مگاوات رسید که نسبت به روز جمعه 6 هزار و 600 مگاوات افزایش داشت.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از پاون، گرچه به نظر می رسد در روزهای اخیر اندکی هوای برخی از نقاط کشور خنک تر شده اما مصرف برق همچنان گواه بر بالا بودن میزان گرما و استفاده از وسایل سرمایشی در کشور است، به طوری که در روز گذشته پیک مصرف برق به 53 هزار و 162 مگاوات رسید که نسبت به روز جمعه 6 هزار و 600 مگاوات افزایش داشت.
نگاهی به مصرف برق صنایع در روز گذشته و مقایسه آن با روز جمعه نشان می دهد که تنها 300 مگاوات از بار مصرفی مربوط به افزایش در بخش صنایع بوده است.
به عبارت دیگر می توان گفت تنها در روز گذشته در مقایسه با روز جمعه مصرف برق در بخش غیر مولد کشور حدود 6 هزار و 300 مگاوات افزایش داشته است.
کارشناسان صنعت برق معتقدند افزایش هر 1000 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بیش از 2000 میلیارد تومان هزینه بر این صنعت تحمیل می کند، و چنان که می دانیم کشور سالانه برای جبران میزان مصرف خود نیازمند افزایش 5 تا 6 درصدی ظرفیت تولید نیروگاهی است.
برآوردها حاکی از این است که در چهار سال گذشته حدود 8000 مگاوات به ظرفیت تولیدی نیروگاه های کشور افزوده شده است، ظرفیتی که با احتساب هزینه های توزیع و انتقال برق نیروگاهی بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای وزارت نیرو هزینه در بر داشته است، این در حالی است که بودجه وزارت نیرو در چهار سال گذشته بسیار کمتر از این میزان بوده است.
به سخن دیگر در4 سال گذشته برای پوشش میزان افزایش مصرف برق کشور بویژه در پیک تابستان بودجه ای به اندازه کل بودجه عمرانی کشور در سال گذشته هزینه شده است اما با این حساب پاسخگوی رشد شتابنده میزان مصرف نیست.
آمارها نشان می دهد تنها 20 هزار مگاوات از مصرف برق کشور مربوط به استفاده بی رویه از وسایل سرمایشی در کشور است که عمدتاً نیز از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما