نسیم اقتصاد- بانک مرکزی ﮔﺰارش ﻫﻔﺘگیﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوشی ﺑﺮخی از ﻣﻮاد ﺧﻮراکی در ﺗﻬﺮان را برای 13 مرداد ماه 95 اعلام کرد که نرخ 5 گروه مواد خوراکی ثابت ماند ولی قیمت دو گروه رشد و نرخ چهار گروه دیگر کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت خرده فروشی گروه های لبنیات، برنج، گوشت مرغ، چای و روغن نباتی در هفته منتهی به 13 مردادماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود. با این حال قیمت خرده فروشی تخم مرغ 5.5 درصد و سبزی های تازه 3.0 درصد در مدت زمان افزایش داشت و قیمت حبوب 0.2 درصد، میوه های تازه 0.5 درصد، گوشت قرمز 0.3 درصد و قند و شکر 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهند.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 5.5 درصد افزایش یافت و شانه ای 119 هزار تا 140 هزار ریال فروش می رفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج قیمت تمام اقلام ثابت بود. در گروه حبوب بهای نخود معادل 0.5 درصد، لپه نخود 0.3 درصد و لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز هر یک 0.2 درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.
میوه‌ها و سبزی‌های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری گیلاس عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای گلابی معادل 14.2 درصد، هلو 4.2 درصد و موز 0.6 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.7 درصد تا 10.8 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل 15.6 درصد، بادنجان 3.7 درصد و کدو سبز 1.1 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.7 درصد تا 2.3 درصد کاهش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 0.6 درصد کاهش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله 0.1 درصد افزایش یافت. بهای گوشت مرغ ثابت بود.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته قیمت شکر معادل 0.4 درصد و روغن نباتی جامد 0.1 درصد کاهش داشت. بهای قند، چای خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.
تغییرات یکساله
متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به 13 مردادماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل نشان می دهد که قیمت لبنیات 7.6 درصد، تخم مرغ 31.7 درصد، برنج 5.1 درصد، حبوب 18.9 درصد، میوه های تازه 19.2 درصد، سبزی های تازه 48.1 درصد، گوشت قرمز 20.3 درصد، گوشت مرغ 0.4 درصد، چای 23.8 درصد و روغن نباتی 9.3 درصد افزایش داشته اند. همچنین قیمت خرده فروشی قند و شکر نیز 19.2 درصد در مدت زمان مشابه کاهش یافته است.

اخبار مرتبط

نظرات شما