نسیم اقتصاد- در تیرماه امسال حقیقی‌ها 14 هزار و 177میلیارد ریال(46 درصد) و حقوقی‌ها 16 هزار و 675میلیارد ریال(54 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 13هزار و 461میلیارد ریال(43.6درصد) و حقوقی‌ها 17هزار و 391میلیارد ریال(56.4درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از سنا، میانگین حجم و ارزش معاملات روزانه تیرماه بازار سرمایه با افزایش نسبت به خرداد ماه روبرو شد.
در تیرماه امسال طی 19 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1715 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 687 میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 44 هزار و 685 نوبت و میانگین ارزش بازار به 324 هزار و 861 میلیارد تومان رسید.
در خردادماه هم طی 21 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1364 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 591 میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 40 هزار و 894 نوبت و میانگین ارزش بازار به 320 هزار و 138 میلیارد تومان رسید.
در اردیبهشت ماه نیز طی 21 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات 3602 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات 1517 میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات 68 هزار و 880 نوبت و میانگین ارزش بازار 335 هزار و 945 میلیارد تومان بود.
همچنین در فروردین امسال طی 17 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1929 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 945 میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 74 هزار و 853 نوبت و میانگین ارزش بازار به 328 هزار و 341 میلیارد تومان رسید.
تعداد روزهای مثبت شاخص بورس افزایش یافت
بازار سرمایه در چهارماه نخست امسال 78 روز معاملاتی را با 54 روز مثبت برای شاخص بورس سپری کرد.
در تیرماه امسال بازار سرمایه 19 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 14 روز معاملاتی را مثبت و 5 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 20 روز معاملاتی تیرماه پارسال با 16 روز مثبت و 4 روز منفی برای شاخص بورس بوده است.
در خردادماه گذشته نیز بازار سرمایه 21 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 7 روز معاملاتی را مثبت و 14 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 21 روز معاملاتی خرداد پارسال با 8 روز مثبت و 13 روز منفی برای شاخص بورس بوده است.
در اردیبهشت ماه امسال هم بازار سرمایه 21 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 17 روز معاملاتی را مثبت و 4 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 21 روز معاملاتی اردیبهشت سال گذشته 10 روز مثبت و 11 روز منفی برای شاخص بورس بوده است.
همچنین در فروردین امسال بازار سرمایه 17 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 17 روز معاملاتی را مثبت سپری کرد که این آمار در 19 روز معاملاتی فروردین سال گذشته 7 روز مثبت و 12 روز منفی برای شاخص بورس بوده است.
این گزارش می افزاید: در چهارماه گذشته بازار سرمایه 78روز معاملاتی را پشت سر گذاشته که از این تعداد شاخص بورس 54 روز را مثبت بوده که این آمار در 84روز معاملاتی مدت مشابه سال گذشته 41 روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.
نقش پررنگ حقیقی‌ها در معاملات بورس
در چهارماه نخست امسال حقیقی‌ها 53درصد و حقوقی‌ها 47 درصد سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها فروشنده 55درصد و حقوقی‌ها 45درصد کل معاملات در بورس بوده‌اند.
در تیرماه امسال حقیقی‌ها 14 هزار و 177میلیارد ریال(46 درصد) و حقوقی‌ها 16 هزار و 675میلیارد ریال(54 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 13هزار و 461میلیارد ریال(43.6درصد) و حقوقی‌ها 17هزار و 391میلیارد ریال(56.4درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.
در خردادماه امسال حقیقی‌ها 12 هزار و 771 میلیارد ریال(46.3 درصد) و حقوقی‌ها 14 هزار و 783 میلیارد ریال(53.7 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 14هزار و 596میلیارد ریال(53 درصد) و حقوقی‌ها 12هزار و 958میلیارد ریال(47درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.
در اردیبهشت ماه نیز حقیقی‌ها 25 هزار و 509 میلیارد ریال(52.3 درصد) و حقوقی‌ها 23هزار و 279 میلیارد ریال(47.7 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 26هزار و 771 میلیارد ریال(54.9 درصد) و حقوقی‌ها 22هزار و 16میلیارد ریال(45.1درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.
در اولین ماه امسال نیز حقیقی‌ها 21 هزار و 22میلیارد ریال(68.7درصد) و حقوقی‌ها 9هزار و 569میلیارد ریال(31.3درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 20 هزار و 562میلیارد ریال(67.2 درصد) و حقوقی‌ها 10هزار و 28میلیارد ریال(32.8درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.
این گزارش می‌افزاید: در چهارماه نخست امسال حقیقی‌ها 73 هزار و 478میلیارد ریال (53درصد) و حقوقی‌ها 64هزار و 307میلیارد ریال(47درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 75 هزار و 391میلیارد ریال(55 درصد) و حقوقی‌ها 62هزار و 394میلیارد ریال(45درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما