نسیم اقتصاد- در حال حاضر نامی که برای این صندوق در نظر گرفته شده است، صندوق بخشی است اما محتمل است که پس از بررسی های نهایی در هیأت مدیره عنوان این صندوق دستخوش تغییر شود اما کارکرد آن تحت سرمایه گذاری در یک گروه صنعت بدون تغییر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از سنا، صندوق های بخشی در قالب صندوق های غیر متنوع پس از تصویب در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به جمع ابزارهای بازار سرمایه می پیوندند.
محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان خبر فوق گفت: صندوق های بخشی امکان سرمایه گذاری در یک گروه و صنعت را به سرمایه گذار می دهد تا بدین ترتیب فرد سرمایه گذار امکان مدیریت ریسک در یک گروه صنعت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: درخواست کنندگان راه اندازی این صندوق ها با توجه به تحلیلی که از شرایط بنیادی یک گروه صنعت در فضای داخلی و خارجی دارند، درخواست راه اندازی این صندوق را به سازمان ارسال کرده اند که هم اکنون با کلیت آن موافقت شده و به اداره امور نهادهای مالی برای بررسی نهایی ارجاع شده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: راه اندازی این صندوق پس از تصویب در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی می شود و امکان سرمایه گذاری در یک گروه صنعت را برای علاقه مندان به این شیوه سرمایه گذاری فراهم می کند.
خدابخش خاطر نشان کرد: در حال حاضر نامی که برای این صندوق در نظر گرفته شده است، صندوق بخشی است اما محتمل است که پس از بررسی های نهایی در هیأت مدیره عنوان این صندوق دستخوش تغییر شود اما کارکرد ذکر شده بدون تغییر خواهد بود.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما