نسیم اقتصاد- حجم بارش‌ها در حوضه‌های آبریز اصلی کشور درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از ابتدای مهرماه تا پایان هفته دوم مردادماه 4 درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از پاون، آخرین آمار ثبت شده در شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از آن است که از ابتدای مهرماه گذشته تا 15 مردادماه جاری، درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان بارش‌ها در حوضه‌های آبریز اصلی کشور 4 درصد کاهش داشته است.
این گزارش می‌افزاید: حوضه‌های آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان بیشترین و مرزی شرق کم‌ترین بارش‌ها را در بر داشته‌اند.
بر اساس این گزارش، میزان بارش‌های کل کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 15 آبانماه 227 میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 236 میلی‌متر، 4 درصد و نسبت به متوسط 48 ساله 3 درصد کاهش داشته است.
بر همین اساس، از شش حوضه آبریز اصلی کشور چهار حوضه دریاچه ارومیه با 36 درصد، مرزی شرق با 35 درصد، دریای خزر با 31 درصد و قره‌قوم با 28 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بودند.
این گزارش می‌افزاید، حوضه آبریز اصلی فلات مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل؛ 20 درصد افزایش و حوضه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.
گفتنی است، حجم بارش اول مهر تا پایان 15 مرداد 374 میلیارد و 102 میلیون مترمکعب است.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما