نسیم اقتصاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی شرایط پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، در ابلاغیه سیدکامل تقوی نژاد خطاب به مخاطبین/ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 1395.12.17 و به منظور احراز نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی، مقتضی است ادارات امور مالیاتی علاوه بر رویت کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، برگه نمایندگی قانونی مالیاتی که از ویژگی‌های شش گانه ذیل (اعلام شده توسط جامعه مذبور به شماره 162/ج/م مورخ 1396.03.20) برخوردار می‌باشد را قبول نمایند.
آرم جامعه؛
سریال چاپی؛
هولوگرام جامعه؛
مهر برجسته جامعه؛
شماره پیگیری؛
تاریخ ثبت.
ضمنا در صورتی‌که برگه‌های نمایندگی قانونی مالیاتی فاقد هرکدام از مشخصات فوق‌الاشاره باشد، فاقد اعتبار برای پذیرش خواهد بود.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما