نسیم اقتصاد- رییس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی این کلینیک را برای پیش آمادگی بازار سرمایه مفید دانست و ادامه داد: بارها پیش آمده که واحدهای بخش خصوصی علاقمند به حضور در بازار سرمایه بودند و برای حضور در این بازار به مشاوران پذیرش مراجعه کرده اند اما به دلیل اینکه نتوانستند فرآیند پذیرش را به طور کامل طی کنند، پذیرش آنها به سرانجام نرسیده است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از سنا، یکی از نقاط ضعف بازار سرمایه کشور عدم آشنایی کامل بخش خصوصی با بازار سرمایه است که راه اندازی کلینیک پذیرش بورس و به طور کلی چنین محموعه هایی در بورس های کشور می تواند راه را برای حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه کشور تسهیل و هموار کند.
علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در خصوص راه اندازی کلینیک پذیرش در بورس تهران گفت: ایران بازار سرمایه ای با قدمت قابل توجه و ساختار یافته ای دارد و در آستانه 50 سالگی است اما در گذر این زمان شاید به قدر کفایت نتوانسته خود را به مجموعه های خصوصی معرفی کند.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از شاخص های مقایسه ای بورس ایران با سایر بورس ها موفقیت های قابل توجهی داشته است، گفت: البته یکی از نقاط ضعف این مجموعه این است که برای تسهیل و استفاده بخش خصوصی از ظرفیت بازار و تامین مالی موفق نبوده است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است اگر قرار بر عارضه یابی بازار سرمایه باشد باید به این موضوع رسیدگی کرد که دلیل اصلی این عدم موفقیت به آشنا نبودن بخش خصوصی با مزایای بازار سرمایه و فرآیندهای آن گره خورده است.
وی بسترهای بخش خصوصی را برای ورود و استفاده از بازار سرمایه آماده ندانست و تصریح کرد: به همین دلیل معدود واحدهای بخش خصوصی که علاقمند به حضور در بازار سرمایه هستند، آمادگی و شرایط حضور در این بازار را ندارند.
رییس هیأت مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی با اشاره به کلینیک پذیرش بورس تهران افزود: این کلینیک برای بخش خصوصی بستری را مهیا می کند تا ناشران علاقمند به حضور در بازار سرمایه در مسیر درستی قرار بگیرند.
اسلامی معتقد است این کلینیک به فرهنگ سازی و ایجاد آمادگی بخش خصوصی برای ورود به بازار سرمایه کمک می کند و شرایط را برای آشنایی بخش خصوصی با مزیت ها و فرآیندهای بازار سرمایه آماده می کند.
رییس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی این کلینیک را برای پیش آمادگی بازار سرمایه مفید دانست و ادامه داد: بارها پیش آمده که واحدهای بخش خصوصی علاقمند به حضور در بازار سرمایه بودند و برای حضور در این بازار به مشاوران پذیرش مراجعه کرده اند اما به دلیل اینکه نتوانستند فرآیند پذیرش را به طور کامل طی کنند، پذیرش آنها به سرانجام نرسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: این کلینیک می تواند بخش خصوصی را پیش از ورود به بازار سرمایه برای طی این فرآیند آماده کند.
به گفته وی با توجه به اینکه تمرکز حاکمیت و دولت به بحث حمایت از تولید داخل و رونق اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک است، حمایت بازار سرمایه از SME ها می تواند به توسعه بازار سرمایه و ایجاد بسترهایی برای ایفای نقش بازار در تامین مالی از محل بدهی و سرمایه کمک کند.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما