نسیم اقتصاد- وجود نهادهایی مثل صندوق تثبیت برای حمایت از بازار در شرایط بحران های بیرونی مثل ریسک های سیتماتیک و بحرانی های پولی خارج از بازار، در روند بازار سرمایه و ایجاد اعتماد و اطمینان در میان سرمایه گذاران بسیار مهم است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از سنا، صندوق تثبیت بازار سرمایه با هدف حمایت از بازار سرمایه در شرایط بحران می تواند با ورود نقدینگی های جدید و دور اندیشی در هدایت سرمایه ها به بازار سهام، باعث افزایش اعتماد سهامداران به این بازار شود.
علیرضا مستقل، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پویا در خصوص مزیت های راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه با تاکید بر اینکه چنین نهاد های حمایتی برای بازار سرمایه اتفاق خوب و مثبتی است، گفت: با راه اندازی چنین نهادهایی، نقدینگی های جدید با هدف حمایت از بازار سرمایه وارد بورس می شود که اتفاق خوبی است.
وی با اشاره به اینکه هدف گذاری برای صندوق تثبیت خیلی مهم است، گفت: در حال حاضر صندوق توسعه در حال فعالیت در بازار است و از لحاظ تزریق نقدینگی، فعالیت این صندوق برای بازار مثبت است اما درباره روند معاملات این صندوق اطلاع رسانی نمی شود بنابراین بهتر است برای آغاز به کار صندوق تثبیت، این نهاد مالی روند حرکتی خود را به یک نهاد نظارتی گزارش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه صندوق تثبیت باید قبل از آغاز به کار پیش بینی های لازم برای مدیریت بهینه این نهاد را داشته باشد، گفت: قطعاً وظایف این صندوق در اساسنامه آن مشخص شده است، منابع هم قرار است از نهادهای عمومی مثل صندوق توسعه ملی تامین شود و در این شرایط هدف گذاری برای صندوق خیلی مهم است.
مستقل در ادامه افزود:  و این نکته که برای رسیدن به هدف چگونه باید منابع در آن مدیریت شود تا خللی در روند بازار ایجاد نشود از دیگر الزامات این نهاد برای رسیدن به اهداف تعیین شده اش است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پویا با اشاره به اینکه در چند سال اخیر حقوقی های بزرگ به دلیل کمبود نقدینگی در حال خروج از سهام بزرگ و بنیادی هستند، گفت: چنین نهادهایی با خرید سهام بزرگ و بنیادی بازار با نگاه بلند مدت هم می توانند سودآوری خود را تضمین کنند و هم سرمایه سهامداران خرد را به سمت سهام بنیادی هدایت کنند تا بازار از سفته بازی و خرید و فروش های کوتاه مدت فاصله بگیرد.
وی با اشاره به اینکه بازار این روزها در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، اظهار داشت: قیمت ها در بازار بسیار جذاب است و میانگین نسبت قیمت به درآمد بازار پایین است و خرید سهام بنیادی با نگاه میان مدت و بلند مدت به طور قطع با سودآوری همراه خواهد بود. در این شرایط حمایت از بازار به خصوص سهام پر پتانسیل کمک بزرگی است.
مستقل با تاکید بر اینکه در شرایط امروز بازار با توجه به قیمت های جذاب سهام، هیچ بحران خاصی بازار را تهدید نمی کند، گفت: بازار در این شرایط درگیر هیچ بحران مالی از جنس بازار نمی شود و خطر حباب قیمتی نیز وجود ندارد.
به گفته وی وجود نهادهایی مثل صندوق تثبیت برای حمایت از بازار در شرایط بحران های بیرونی مثل ریسک های سیتماتیک و بحرانی های پولی خارج از بازار، در روند بازار سرمایه و ایجاد اعتماد و اطمینان در میان سرمایه گذاران بسیار مهم است.به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از سنا، صندوق تثبیت بازار سرمایه با هدف حمایت از بازار سرمایه در شرایط بحران می تواند با ورود نقدینگی های جدید و دور اندیشی در هدایت سرمایه ها به بازار سهام، باعث افزایش اعتماد سهامداران به این بازار شود.
علیرضا مستقل، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پویا در خصوص مزیت های راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه با تاکید بر اینکه چنین نهاد های حمایتی برای بازار سرمایه اتفاق خوب و مثبتی است، گفت: با راه اندازی چنین نهادهایی، نقدینگی های جدید با هدف حمایت از بازار سرمایه وارد بورس می شود که اتفاق خوبی است.
وی با اشاره به اینکه هدف گذاری برای صندوق تثبیت خیلی مهم است، گفت: در حال حاضر صندوق توسعه در حال فعالیت در بازار است و از لحاظ تزریق نقدینگی، فعالیت این صندوق برای بازار مثبت است اما درباره روند معاملات این صندوق اطلاع رسانی نمی شود بنابراین بهتر است برای آغاز به کار صندوق تثبیت، این نهاد مالی روند حرکتی خود را به یک نهاد نظارتی گزارش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه صندوق تثبیت باید قبل از آغاز به کار پیش بینی های لازم برای مدیریت بهینه این نهاد را داشته باشد، گفت: قطعاً وظایف این صندوق در اساسنامه آن مشخص شده است، منابع هم قرار است از نهادهای عمومی مثل صندوق توسعه ملی تامین شود و در این شرایط هدف گذاری برای صندوق خیلی مهم است.
مستقل در ادامه افزود:  و این نکته که برای رسیدن به هدف چگونه باید منابع در آن مدیریت شود تا خللی در روند بازار ایجاد نشود از دیگر الزامات این نهاد برای رسیدن به اهداف تعیین شده اش است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پویا با اشاره به اینکه در چند سال اخیر حقوقی های بزرگ به دلیل کمبود نقدینگی در حال خروج از سهام بزرگ و بنیادی هستند، گفت: چنین نهادهایی با خرید سهام بزرگ و بنیادی بازار با نگاه بلند مدت هم می توانند سودآوری خود را تضمین کنند و هم سرمایه سهامداران خرد را به سمت سهام بنیادی هدایت کنند تا بازار از سفته بازی و خرید و فروش های کوتاه مدت فاصله بگیرد.
وی با اشاره به اینکه بازار این روزها در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، اظهار داشت: قیمت ها در بازار بسیار جذاب است و میانگین نسبت قیمت به درآمد بازار پایین است و خرید سهام بنیادی با نگاه میان مدت و بلند مدت به طور قطع با سودآوری همراه خواهد بود. در این شرایط حمایت از بازار به خصوص سهام پر پتانسیل کمک بزرگی است.
مستقل با تاکید بر اینکه در شرایط امروز بازار با توجه به قیمت های جذاب سهام، هیچ بحران خاصی بازار را تهدید نمی کند، گفت: بازار در این شرایط درگیر هیچ بحران مالی از جنس بازار نمی شود و خطر حباب قیمتی نیز وجود ندارد.
به گفته وی وجود نهادهایی مثل صندوق تثبیت برای حمایت از بازار در شرایط بحران های بیرونی مثل ریسک های سیتماتیک و بحرانی های پولی خارج از بازار، در روند بازار سرمایه و ایجاد اعتماد و اطمینان در میان سرمایه گذاران بسیار مهم است.

اخبار مرتبط

نظرات شما