نسیم اقتصاد- طی چهار سال گذشته تعداد مشترکین جدید در بخش برق صنعتی افزایش یافته و رشد 21.6 درصدی در صدور انشعاب های صنعتی، رونق در بخش تولید را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از پاون، بررسی آمارهای رسمی توانیر نشانگر آن است که تعداد کل انشعاب های صنعتی کشور تا سال 91 به 185 هزار انشعاب رسیده بود این میزان در طول 4 سال فعالیت دولت یازدهم به 225 هزار فقره انشعاب صنعتی رسیده است.
برپایه این گزارش، این آمار حاکی از آن است که از ابتدای دولت یازدهم تا سال 95 در مجموع 40 هزار مشترک جدید به تعداد مشترکان صنعتی کشور افزوده شده است.
بررسی تفکیکی آمار مشترکان صنعتی نیز نشانگر آن است که در سال آغازین دولت یازدهم، 9 هزار مشترک جدید صنعتی به آمار  مشترکان پیشین اضافه  و این میزان به 194 هزار مشترک رسیده است.
در سال 93 تعداد مشترکان صنعتی  با افزوده شدن 12 هزار انشعاب جدید به 206 هزار ، در سال 94 به 217 هزار و در سال 95 نیز به 225 هزار انشعاب افزایش یافته است.
به لحاظ تعداد انشعاب‌ها سالانه به صورت میانگین 10 هزار مشترک جدید به تعداد مشترکان صنعتی کشور افزوده شده است.
در مجموع تعداد مشترکان صنعتی رشدی 21.6 درصدی را در طول 4 سال نشان می دهد.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما