نسیم اقتصاد- مهمترین هدف راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه پیشگیری از طولانی شدن رکود در بازار بورس و جلوگیری از ورود ضرر و زیان ناشی از هیجانات ناخواسته بوجود آمده است و مسولان قصد دارند با چنین صندوقی از سرمایه سهامداران به خصوص سهامداران جزء حراست کنند.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از سنا، مدیر عامل کارگزاری بانک آینده با اشاره به اینکه هیأت امنای صندوق تثبیت متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهاداراست، گفت: این هیات امنا می توانند با اظهار نظرهای خود در اتخاذ تصمیمات اثر گذار و استفاده از موقعیت های شغلی خود به نحوی عمل کنند که از وضع قوانین و مقررات و رویه هایی که ممکن است با منافع سهامداران جزء تضاد داشته باشد جلوگیری کنند و در آنصورت برای حمایت از بازار نیازی به صرف منابع مالی وجود ندارد.
فردین آقابزرگی، مدیر عامل کارگزاری بانک آینده در خصوص راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از این بازار در شرایط بحرانی گفت: امید است صندوق تثبیت بازار سرمایه عملکرد مثبتی در جهت حمایت از سهامداران خرد داشته باشد البته به گفته مسولان عملکرد این صندوق مانند صندوق توسعه به صورت روزانه نخواهد بود و همچنین صندوق دارای سقف و کف منابع نبوده و به فراخور نیاز نقدینگی مورد نیاز برای آن تامین خواهد شد.
به گفته وی متولی این صندوق با تعیین بازارگردان، تجمیع منابع مالی و مدیریت متخصصان، در جهت تحقق اهداف صندوق حرکت می کند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اهداف مهم صندوق تثبیت گفت: هدف صندوق تثبیت، انجام عملیات بازارگردانی به منظور افزایش نقد شوندگی و جلوگیری از بروز رفتارهای هیجانی در بازار است .
وی درباره مهمترین مزیت این نهاد مالی گفت: این صندوق می تواند با فعال شدن در شرایط خاص و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و جلوگیری از نوسان، اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند.
مدیر عامل کارگزاری بانک آینده با اشاره به اینکه هیأت امنای این صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهاداراست، گفت: این هیات امنا می توانند با اظهار نظرهای خود در اتخاذ تصمیمات اثر گذار و استفاده از موقعیت های شغلی خود به نحوی عمل کنند که از وضع قوانین و مقررات و رویه هایی که ممکن است با منافع سهامداران جزء تضاد داشته باشد جلوگیری کنند و در آنصورت برای حمایت از بازار نیازی به صرف منابع مالی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که نمونه چنین نهادهایی در بازارهای توسعه یافته وجود دارد یا خیر، گفت: صندوق تثبیت بازار سرمایه در برخی بازارهای بورس پیشرفته دنیا نیز وجود دارد اما مقایسه بورس در داخل کشور ما با شرایط حاکم در بورس های پیشرفته تاحدودی قابلیت مناسب را ندارد.
آقابزرگی در ادامه تشریح ویژگی های این نهاد جدید که بزودی در بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، اظهار داشت: این صندوق بر اساس ماده 26 لایحه رفع موانع تولید و به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی بوجود آمده است.
وی درباره منابع در اختیار این صندوق گفت : بر اساس لایحه رفع موانع تولید مقرر بود یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و یک در هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، به این صندوق تعلق می گیرد لیکن منابع مالی پیش بینی شده برای امر بازارگردانی از سوی سازمان بورس و صندوق توسعه ملی بطور شفاف و تعیین شده ، مشخص نیست.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما