نسیم اقتصاد- در جلسه ای با حضور کارکنان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به همراه عاملین ذی حساب مناطق ، راهنمایان قرض الحسنه، اباذر سروش مدیر مرکز اعتبار سنجی مرآت و بهروز رضایی دونچالی مدیر گروه فن آوری اطلاعات وارتباطات بانکداری اجتماعی، اعتبارسنجی بانک قرض الحسنه رسالت تشریح شد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، اباذر سروش و رضایی دونچالی مطالبی در خصوص اعتبارسنجی و سیاست ها ورویکرد بانک قرض الحسنه رسالت بیان کردند.
در این نشست ،تلوک به عنوان نماینده پست، اکبر پور کمک بانکدار اجتماعی گروه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، غنچه ای مسئول واحد بام این گروه و ضیاالدینی به عنوان نماینده اعتبارسنجی نیز حضور داشتند.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما