روز گذشته دور دیگری از مزایده جایگاه‌های سوخت کشور توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شد که طی آن 39 جایگاه سوخت به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا:سیدجعفر سبحانی درباره چند و چون عرضه این جایگاه‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: دیروز سومین عرضه جایگاه سوخت در سال 1395 انجام شد که طی آن 60 جایگاه در دو نوبت آگهی عرضه شدند که در پروسه مزایده حدود دو سوم آن جایگاه‌ها به فروش رسید.

مشاور رئیس ‌کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: قیمت پایه آن 39 جایگاه که روز گذشته به فروش رسید، حدودا 200 میلیارد تومان بود که ارزش به فروش رفته آن 275 میلیارد تومان یعنی 75 میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه بود.

وی ادامه داد: مزایده در 24 بهمن ماه ساعت 2 بعدازظهر شروع شد تا ساعت 5:30 ادامه داشت و روز گذشته حدود 220 پاکت پیشنهاد قیمت به سازمان خصوصی‌سازی رسید. از 13 استانی که جایگاه‌های سوختش را عرضه کردیم، 10 استان متقاضی‌هایی برای خرید داشتند. آن سه استان دیگر اصفهان، البرز و مازندران بودند که برای استان‌های البرز و اصفهان هر یک، یک جایگاه و برای استان مازندران سه جایگاه وجود داشت.

سبحانی افزود: در شهر تهران هم حدود 15 جایگاه عرضه شد که از این تعداد 13 جایگاه به فروش رفت. تمام خریداران جایگاه‌های سوخت دیروز از بخش خصوصی واقعی بودند و ما مزایده روز گذشته را در حد قابل قبولی برآورد می‌کنیم.

به گفته وی تعداد کمی از جایگاه سوخت برای واگذاری مانده که احتمال دارد برای آنها نیز یک نوبت مزایده انجام شود، اما زمان این مزایده مشخص نیست که در یک ماهه باقی سال 1395 باشد یا به سال آینده موکول شود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه کدام یک از جایگاه‌ها به بیشترین قیمت به فروش رفت، گفت: جایگاه میناب بالاترین قیمت را داشت و حدوداً 6 برابر قیمت پایه برایش پیشنهاد قیمت آمد. در کل میناب استان هرمزگان از نظر تعداد متقاضی هم بیشترین خریداران را داشت.

اخبار مرتبط

نظرات شما